Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikelen:

 1. Preambule. 2
 2. Contract. 2
 3. Producten. 3
 4. Prijs. 3
 5. Beschikbaarheid. 3
 6. Betalingsvoorwaarden. 4
 7. Cadeaukaart. 4
 8. Levering. 4
 9. Geeft terug. 5
 10. Garantie. 6
 11. Jurisdictie. 7
 12. Bescherming van persoonsgegevens. 7
 13. Legale informatie. 7

1. Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen het bedrijf Ajmarn SPRL, 232 rue de Brabant, 1030 Brussel, België, en elke persoon die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de site www.dumshop.be

Elke internetgebruiker kan de Algemene Verkoopvoorwaarden lezen op de site www.dumshop.be . Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de site op de datum van uw bestelling.

Elke bestelling van een product dat voorkomt in de online winkel van de website www.dumshop.be vereist de voorafgaande raadpleging van deze algemene voorwaarden. De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans.

2. Contract

2.1 Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling

U verklaart dat u minimaal 18 jaar oud bent en handelingsbekwaam bent om een bestelling op de site te plaatsen.

2.2 Bestellingen

Bestellingen worden binnen 24 uur verwerkt, van maandag tot en met vrijdag. Bestellingen op vrijdag na 13:00 uur worden pas vanaf maandag verwerkt.

U heeft een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen, wat betekent dat u een termijn van 14 dagen heeft om uw bestelling te annuleren en ons schriftelijk op de hoogte te stellen van uw herroeping door ons het hier beschikbare standaardformulier te sturen. De producten dienen echter in de originele verpakking, ongeopend en ongebruikt te zijn geretourneerd om aan de voorwaarden te voldoen.

Na akkoord van onze kant heeft u 14 dagen de tijd om het artikel aan ons te retourneren. De terugbetaling vindt vervolgens plaats binnen 14 dagen volgens de betaalmethode die tijdens de aankoop is gebruikt. Een betaling in creditnota’s of vouchers kan alleen worden gerestitueerd in de vorm van een creditnota of een voucher.

Bij herroeping kunnen de bezorgkosten op basis van een standaardkost worden vergoed. Voor de terugbetaling van een expreslevering kan de prijs van een standaardlevering aan een afhaalpunt worden gehanteerd.

2.3 Voorwaarden voor het valideren van uw bestelling

Bij twijfel over de geldigheid van uw bestelling kan het online bedrijf contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren. Het is bevoegd om een kopie van uw identiteitskaart op te vragen ter bevestiging van de informatie die u ons heeft verstrekt, ter bestrijding van fraude en identiteitsdiefstal op internet. Dum.be verbindt zich ertoe uw gegevens niet mee te delen en niet door te verkopen aan sites van derden.

3. Producten

DUM presenteert op haar site voor alle beschikbare producten een gedetailleerde beschrijving zodat de koper, alvorens de definitieve bestelling te plaatsen, de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te kopen, kan kennen.

De koper heeft te allen tijde de mogelijkheid ons een e-mail te sturen indien hij dit nodig acht om welke opheldering dan ook te verkrijgen. De foto’s en illustraties worden louter ter informatie gegeven en zijn niet contractueel.

4. Prijs:

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro, alle Belgische taksen inbegrepen (Belgische BTW en andere toepasselijke taksen), exclusief verzendkosten.

Dit artikel is niet van toepassing op onze professionele klanten buiten België.

DUM behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De ingehouden verkoopprijs voor de aankoop van een product is de prijs die online wordt waargenomen op het moment van registratie van de bestelling op de website.

In het geval van een prijsfout op onze site www.dumshop.be : als de gecorrigeerde prijs lager is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, zullen we de laagste prijs hanteren en u uw artikel opsturen. Als de gecorrigeerde prijs hoger is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en uw bestelling annuleren, tenzij u ervoor kiest om de bestelling tegen de nieuwe prijs te accepteren.

5. Beschikbaarheid

We kunnen uw bestellingen aannemen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. We informeren u over de beschikbaarheid van de artikelen die op de site worden verkocht op de informatiepagina van elk artikel.

Mochten de artikelen ondanks onze waakzaamheid toch niet voorradig zijn, dan zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte stellen.

In het geval van onbeschikbaarheid, verbinden wij ons ertoe om binnen 30 dagen vanaf de validatie van de bestelling het bestelde product aan u te leveren, of u een soortgelijk product aan te bieden tegen een vergelijkbare prijs, of het aan u terug te betalen. Levertijden zijn indicatief en wij zullen ons best doen deze zoveel mogelijk te respecteren.

6. Wijze van betaling

Dum doet er alles aan om de betalingsvoorwaarden veilig te stellen.

De betaling van bestellingen gebeurt met een creditcard (Visa-kaart of andere), Paypal of via bankoverschrijving.

Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u via de DUM-site gaan. Betalen met creditcard is dus volkomen veilig. Uw bestelling wordt dus geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de bank is geaccepteerd.

De door u verstrekte bankgegevens, versleuteld op uw eigen computer, circuleren nooit onversleuteld op internet. Niemand kan ze zien en daarom gebruiken zonder uw medeweten. Deze informatie is niet alleen versleuteld en onleesbaar, maar wordt niet opgeslagen op onze servers (daarom wordt u bij elk van uw aankopen gevraagd deze opnieuw te verstrekken), wat problemen met mogelijke fraudeurs voorkomt.

Wij behouden ons het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een consument die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

7. Cadeaubon

Dum biedt u zijn cadeaukaart aan, de activering ervan kan worden betaald met alle gebruikelijke betaalmiddelen die wij aanbieden. Te combineren met andere cadeaubonnen, maar ook te combineren met andere betaalmiddelen.

De geldigheidsperiode is 12 maanden vanaf de activeringsdatum. Dat gezegd hebbende, kan het niet worden teruggenomen, terugbetaald of geruild.

Producten die met de Dum-cadeaubon zijn gekocht, zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als elke andere aankoop die met een ander betaalmiddel is betaald.

8. Levering

De levering vindt plaats op het adres dat de klant bij het plaatsen van zijn bestelling heeft opgegeven. Het zal worden uitgevoerd door een vervoerder of een postdienst.

De levering vindt plaats zodra de bestelling door de klant is gevalideerd en de volledige betaling is gedaan.

Bij weigering van betaling (om welke reden dan ook) wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Bezorgkosten zijn voor rekening van de koper, behalve promotie of speciale aanbieding, en worden weergegeven in het winkelmandje.

In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurramp, epidemie, stakingen, enz.) die de levering van de goederen vertragen of verbieden, is DUM ontheven van alle aansprakelijkheid.

Door ondertekening van de leveringsbon aanvaardt de klant de geleverde producten zoals ze zijn en daarom zal er geen claim met betrekking tot schade tijdens het transport worden aanvaard. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de klant alle controles van de bestelling uitvoert bij aankomst van het materiaal en, indien nodig, elk verhaal tegen de vervoerder uitoefent. Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, dient u de staat van de artikelen te controleren.

Als ze beschadigd zijn, moet u het pakket absoluut weigeren en een reservering noteren op de leveringsbon (pakket geweigerd omdat het geopend of beschadigd is). Het is dus onder de verantwoordelijkheid van de klant bij ontvangst van de goederen, dat hij onmiddellijk en dwingend hun toestand en hun overeenstemming met het contract moet controleren.

Alle vorderingen die betrekking hebben op een gebrek in de geleverde goederen, op een onjuistheid in de hoeveelheden of op een foutieve verwijzing met betrekking tot de bestelling, moeten schriftelijk worden geformuleerd, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt. Elke terugzending van goederen vereist de voorafgaande toestemming van DUM.

In het geval dat een klant zijn pakket, ter beschikking gesteld door de vervoerder, niet ophaalt binnen de gestelde termijnen, behoudt DUM zich het recht voor om administratiekosten aan te rekenen van een vast bedrag van 10 euro inclusief btw in Brussel en meer, afhankelijk van de bestemming . De transportkosten bij een herlevering blijven uiteraard voor rekening van de klant. De klant heeft een termijn van 3 maanden om zijn voornemens te doen gelden, waarna het pakket geacht wordt toe te behoren aan DUM zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige terugbetaling of schadevergoeding.

DUM biedt u ook levering per afleverpunt aan, dit moet beschikbaar zijn, zo niet, dan worden uw goederen automatisch ter beschikking gesteld in het afleverpunt dat geografisch het dichtst bij het oorspronkelijk gekozen aflossingspunt ligt.

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze worden verzonden bij overhandiging aan de vervoerder, nadat u de prijs heeft betaald.

9. Retourneren

We stemmen ermee in om een beschadigd of niet-conform product te vervangen bij uw bestelling, en dit voor alle artikelen die op de site worden verkocht, met uitzondering van bederfelijke en gevoelige goederen. Artikelen waarvan de verzegeling na levering is verbroken of die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden hergebruikt, kunnen niet worden geretourneerd.

Wij informeren u dat u een wettelijke termijn heeft van 14 dagen na ontvangst van uw pakket per post of anderszins om ons op de hoogte te stellen van elk ontvangen item dat defect en/of niet-conform is ontvangen. Artikelen mogen niet gebruikt zijn.

Na deze periode kan geen retour- of restitutieverzoek worden geaccepteerd.

Om een artikel aan ons te retourneren, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via:

02.242.92.42

Of per e-mail:

info@dumshop.be .

Onze adviseurs vertellen u de procedure die u moet volgen na acceptatie van uw retourverzoek. Na akkoord verbinden wij ons ertoe u binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product of het bewijs van verzending terug te betalen.

10. Garantie

U profiteert van de bepalingen van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat het artikel niet voldoet aan de wetgeving van een ander land van levering dan België. Alleen uw verantwoordelijkheid kan worden aangegaan.

Wij zetten ons echter in om de in de beroepsgroep gehanteerde zorg te verlenen voor de uitvoering van de dienstverlening aan de klant.

We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van onze contractuele verplichtingen als gevolg van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken.

In geval van voorraadtekort bij de leverancier, zal onze verantwoordelijkheid niet worden genomen, evenals in geval van niet-substantiële verschillen tussen de foto’s die de artikelen op onze site voorstellen, teksten en illustraties en de bestelde artikelen.

Wij garanderen de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Wij garanderen u onze aansprakelijkheid voor alle directe en voorzienbare schade op het moment van het gebruik van de site of het sluiten van een contract tussen DUM en u.

De hierboven genoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van diefstal of grove schuld onzerzijds, in geval van lichamelijk letsel of aansprakelijkheid voor gebrekkige producten, in geval van ontruiming en in geval van niet-nakoming (ook wegens verborgen gebreken).

Wij zijn niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van gegevens, omzetderving of andere onvoorziene gevolgschade.

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze worden verzonden bij overhandiging aan de vervoerder, nadat u de prijs heeft betaald.

11. Jurisdictie

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil hebben de klant en de verkoper de mogelijkheid om, alvorens enige juridische actie te ondernemen, een minnelijke schikking te zoeken. Bij gebreke van een minnelijke schikking is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de gebruikte betalingswijze.

12. Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan uw persoonsgegevens. Daarom zetten we ons in om uw gegevens te beschermen met de nieuwe wet General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen: info@dumshop.be .

13. Juridische informatie

Commerciële naam: dumshop.be

Ajmarn SPRL

232 rue de Brabant

1030 Brussel

E-mail: info@dumshop.be .

Telefoon: 02.242.92.42

Website link: https://www.dumshop.be

Gebruikers van deze site kunnen ons recensies, opmerkingen of andere inhoud sturen; suggesties, ideeën, vragen of andere informatie bij ons indienen zolang dergelijke inhoud niet onwettig, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of schadelijk voor derden is en geen softwarevirussen, politiek activisme bevat of bevat , commerciële verzoeken, massamailings, kettingbrieven of enige andere vorm van “spam”.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of liegen over de oorsprong van inhoud. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen of te wijzigen, met name om technische redenen (onvoldoende opslagcapaciteit, virus, duidelijkheid van de webpagina) of juridische redenen (lasterlijke, misleidende, racistische, obscene of verheerlijkende misdaden tegen de mensheid). De hierboven genoemde redenen zijn bij wijze van voorbeeld en dienen niet als uitputtend te worden geïnterpreteerd.

Door op de knop “valideren” op het bestelformulier te klikken, erkent de klant de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard en onherroepelijk en zonder voorbehoud na te leven. Vanaf dit moment wordt de bestelling als gevalideerd beschouwd onder voorbehoud van de inning van de totale prijs die moet worden betaald bij de bestelling zoals hierboven vermeld. Bij uitblijven van betaling wordt de bestelling als nietig beschouwd.